WisWeb

Info tomteregister

Endret: 30.12.2013  

Tomteregisteret består av to moduler. Tomt, som er en visning av tomtefeltet med all info og tomt som viser informasjon om den enkelte tomta. Modulene er velegnet til kommuner, tomteselskaper som ønsker en oversikt over all informasjon.

All informasjon er tilgjengelig via intranettet og kan publiseres etter ønske med et klikk.

Pris

Prisen er enda ikke fastsatt, Ta kontakt ved interesse.

Velg mellom følgende moduler:

icon icon icon

icon

 

 

 

 

Tomt

Tomtefelt

Filarkiv

Rapporter