Navi

Nyhetsbrev

Her ligger meldinger som er sendt ut om systemet.

Info 31.01.2019

Forbedringer i utsending av e-post fra WisWeb Navi, rapportering til sentralbasen og start opptak.

Info 22.08.2018

Informasjon og tips i forbindelse med oppstart av nytt skoleår.

Info 10.11.2017

Første steg av elevtilgang er nå klart for bruk.

Info 29.08.2017

Vi vil tirsdag 29.08.2017 rulle ut nytt og forbedret påloggingssystem. Brukerne skal ikke berøres av omleggingen.

Info 16.12.2016

Forbedringer og informasjon om status for større saker på WisWeb: pålogging, mobilstøtte og elevpålogging.


Alle tidligere brev ...