Wis Skole

Kjøp

Når en skole vil ta i bruk Wis Skole, er det ingen startkostnader. Det er en fast årlig pris for å benytte programmet, og den dekker:

  • Alle nye versjoner
  • Ubegrenset brukerstøtte på e-post og telefon

Priser

Prisen for et skoleår vil fastsettes i slutten av skoleåret før. Det vil si at prisen for skoleåret 2020-21 fastsettes våren 2020. Prisene nedenfor gjelder for skoleåret 2020-21. Åpne bestillingsskjema

Skoletype

Pris 2020-21

Skole uten ungdomstrinn

Disse betaler kr. 2 375,- uansett antall elever ved skolen

Skoler med ungdomstrinn

- skole som har elever
på ungdomstrinnet

Her er det det ulike priser avhengig av antall elever ved skolen

  • 1 - 99 elever: kr. 2 375,-
  • 100 - 349 elever: kr. 4 750,-
  • 350 eller flere elever: kr. 7 125,-

Prisene er inkl. mva, og gjelder for ett skoleår av gangen.
Dersom alle skolene i en kommune bestiller lisens, så innvilges det rabatt på 20% for hver av skolene.
Skoler som ikke ønsker å fortsette med Wis Skole neste skoleår, må gi oss beskjed om dette senest 30.04. i skoleåret før. Dersom vi ikke får slik beskjed, blir faktura for neste skoleår sendt ut i begynnelsen av mai.

Ta kontakt

Ta kontakt med WIS dersom du har spørsmål eller ønsker å få en presentasjon av løsningen.

Last ned demo

Du har mulighet til å prøve programmet slik det er. Men da vil alle rapporter vise Programmet er ikke registerert"
Ingen data blir berørt under registrering av programmet.
Det betyr at du kan teste ut programmet med dine egne data, registrere det og fortsette der du slapp.

Bestilling

For å legge inn skolens navn i programmet, og dermed på alle rapportene, må programmet registreres.
Dette foregår slik:

  • Åpne bestillingsskjema og fyll ut feltene
  • Fyll ut feltene, skriv ut, skriv under, scann og send på e-post til wis@wis.no.
  • Wis sender lisenskoden til skolen på e-post
  • Skolen legger inn lisenskoden i Wis Skole

Fakturering

Det sendes faktura en gang i året.